Droge stof bepaling

Bepalen percentage droge stof

Duynie Feed werkt nauw samen met haar leveranciers. Hierdoor is het veelal mogelijk om het droge stof percentage te bepalen op de locatie waar het product wordt geladen.

Duynie Feed chauffeurs zijn specifiek opgeleid om met behulp van een ‘Rapid Halogene Dryer’ het droge stof percentage te meten. Hierdoor is het mogelijk om u bij een deel van de producten - direct bij aflevering – te informeren welk percentage droge stof uw vracht bevat.

Analyses in het centrale laboratorium

Tijdens de analyses in het centrale laboratorium maakt Duynie bij de droge stof bepaling onderscheid tussen producten met meer dan 4% suiker en met minder dan 4% suiker.

  • Minder dan 4% suiker op droge stof basis: een monster wordt bij 103°C in een droogstoof geplaatst. Na drogen wordt het monster teruggewogen en de droge stof berekend.
  • Meer dan 4% suiker op droge stofbasis: een monster wordt bij 80°C in een vacuümdroogstoof geplaatst. Na drogen wordt het monster teruggewogen en de droge stof berekend. (Indien producten met meer dan 4% suiker bij 103°C in een gewone droogstoof gedroogd worden kan het suiker verbranden, waardoor het resultaat onbetrouwbaar is.)

Op deze wijze voldoet Duynie aan de eisen die gesteld worden aan de bepaling van het percentage droge stof volgens in de EU breed geaccepteerde methoden (NEN – ISO 6496).

Het droge stof percentage kan bij heranalyse lager uitkomen dan eerder door ons is opgegeven terwijl de voederwaarde hetzelfde is. Tijdens de droge stof bepaling vervluchtigt namelijk een deel van de - voedzame - organische zuren. Deze vervluchtiging vindt alleen plaats tijdens het drogen van het bijproduct en niet in uw opslag.

Tijdens de opslag van bijproducten treedt natuurlijke fermentatie op. Zetmeel en suikers worden omgezet in organische zuren. Deze organische zuren dragen bij aan de voedingswaarde van het bijproduct. Tijdens de droge stof bepaling zullen deze organische zuren deels vervluchtigen.

Ons advies is dan ook om het door ons opgegeven droge stof gehalte te gebruiken om het product op de juiste manier in uw rantsoen in te rekenen.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.