Certificaten en verklaringen

SecureFeed 

Duynie Feed is volwaardig deelnemer van SecureFeed, dat toeziet op de veiligheid en betrouwbaarheid van grondstoffen in de veevoederbranche.
SecureFeed beheert een borgingssysteem voor de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd.
SecureFeed is sinds begin 2015 het centrale aanspreekpunt voor alle ketenpartijen in de zuivel-, ei- en vleesketens en voor externe partijen. 
 

Certificaten varkenshouderij

Certificaten rundveehouderij / geiten en schapen