Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duynie Feed is onderdeel van Duynie Group.
Samen met andere agrarische bedrijven is Duynie Group vertegenwoordigd in het Royal Cosun concern. Duynie Group is een bedrijf dat zich verantwoordelijk voelt voor het milieu, de mensen en de samenleving. Samen met alle Cosun onderdelen is Duynie Group bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat wij hiermee beogen kunt u nalezen op onze Duynie Group website.

Duurzaamheid

Jaarlijks produceert de landbouwsector vele miljoenen tonnen voedsel voor de consument.

Bij de productie van de dagelijkse boodschappen ontstaan bij de voedselproducerende bedrijven stromen die niet geschikt zijn voor consumptie. Dit is jaarlijks zo'n 5 à 6 miljoen ton vochtrijke diervoeders die hun weg vind naar de veehouderij. Op deze manier draagt de veehouderij niet alleen bij aan lagere prijzen van voedsel voor de consument maar ze verlichten ook de milieulast.
Niet eerder in de geschiedenis van de veehouderij hebben boerderij-dieren een uitgekiender menu gekregen dan tegenwoordig. Door wetenschappelijk onderzoek wordt uitgezocht welke stoffen in welke hoeveelheden nodig zijn. Elke diergroep krijgt een voer dat past bij zijn levensfase of productiedoel. Zo krijgen de varkens naast hun dagelijks berekende hoeveeheid co-producten een speciaal samengesteld aanvullend mengvoer.

De veehouderij vervult een wezenlijke rol bij het recyclen van co-producten die anders zouden moeten worden gestort, geloosd, uitgereden of verbrand. Dit betekent een verlichting van het milieu.

Service en continuïteit

Duynie zorgt voor efficiënte logistiek om de bestelde producten volgens afspraak bij u op het erf af te leveren. Daarbij kiezen we zo veel mogelijk voor transport met eigen vrachtwagens en zorgvuldig geselecteerde vervoerders om de kwaliteit en snelheid van de distributie te waarborgen.

JUBILEUM
OVER 12 DAGEN BARST HET
JUBILEUMFEEST LOS!