Kwaliteit

Duynie is zich, als leverancier van veevoer bewust van de grote verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt om aan de basis van de voedselketen te staan. Daarom is Duynie GMP+FSA gecertificeerd en volwaardig deelnemer van SecureFeed. Deze kwaliteitssystemen zijn belangrijke waarborgen voor de productie van veilig en gezond voedsel. Ze stellen eisen aan monitoring, kwaliteitsbeheersing, tracking & tracing en crisismanagement.

SecureFeed

Duynie is volwaardig deelnemer van SecureFeed.

SecureFeed is sinds begin 2015 het centrale aanspreekpunt voor alle ketenpartijen in de zuivel-, ei- en vleesketens en voor externe partijen. SecureFeed beheert een borgingssysteem voor de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd.

Certificaten

Certificaten Varkenshouderij:


Certificaten Rundveehouderij / geiten en schapen

 

Procedure Droge Stof bepaling

Organische zuren in bijproducten

Tijdens de opslag van co-producten treedt natuurlijke fermentatie op. Zetmeel en suikers worden omgezet in organische zuren. Deze organische zuren dragen bij aan de voedingswaarde van het co-product. Tijdens de droge stof bepaling zullen deze organische zuren deels vervluchtigen. Deze vervluchtiging vindt alleen plaats tijdens het drogen van het co-product en niet in uw opslag. Hierdoor kan de droge stof na heranalyse lager uitkomen dan door Duynie opgegeven, terwijl de voederwaarde behouden blijft. Duynie bepaalt de droge stof volgens de officieel erkende methode NEN ISO 6469. Daarnaast is het laboratorium van Duynie labcode gecertificeerd (GMP+ B10 laboratoriumonderzoek).

Droge stof procedure

Duynie maakt onderscheid in de droge stof bepaling van producten met meer dan 4% suiker en met minder dan 4% suiker. Bij producten met minder dan 4% suiker wordt een monster 16 uur bij 103°C is een droogstoof geplaatst. Na 16 uur wordt het monster teruggewogen en de droge stof berekend.

Bij producten met meer dan 4% suiker wordt een monster 4 uur bij 80°C in een vacuümdroogstoof geplaatst. Na 4 uur wordt het monster teruggewogen en de droge stof berekend. Indien producten met meer dan 4% suiker 16 uur bij 103°C in een gewone droogstoof gedroogd worden kan het suiker verbranden, waardoor de droge stof lager uit komt.

Het advies van Duynie is dan ook om het door ons opgegeven droge stof gehalte te gebruiken om het product op de juiste manier in uw rantsoen in te rekenen.

Klachten

Indien omtrent het afgeleverde droge stof gehalte verschil van inzicht bestaat zal heranalyse plaatsvinden in het monster dat bij afleveren bij de klant is afgegeven. Aangezien er variatie zit in het gehalte aan organische zuren en ethanol in de co-producten en er tijdens opslag bij de klant extra organische zuren gevormd worden, wordt bij een afwijking van >1,0% het losmonster opgehaald waarna een heranalyse zal plaatsvinden in ons laboratorium.

Heranalyse kan alleen plaatsvinden in het losmonster en kan nimmer later geschieden dan vijf werkdagen nadat de droge stof aan de klant is doorgegeven.
 

Klachtprotocol klachten Perspulp

  • Klachten melden via klachten@duynieholding.com
  • Klachten dienen z.s.m. maar uiterlijk 8 dagen na levering gemeld te worden
  • Klacht dient goed onderbouwd (bijv. foto's) aangeleverd te worden met de benodigde informatie (ritnummer, leverdatum, klantnaam)
  • Protocol bij twijfel over correcte droge stof:

De plausibiliteit van de klacht wordt door Duynie vastgesteld aan de hand van de door Suikerunie / Sensus verstrekte onderliggende drogestofgegevens van de betreffende productiedag en eventueel aanvullende informatie.

Als de twijfel van de klant plausibel wordt geacht door Duynie dan wordt in opdracht van Duynie Eurofins Agro (BLGG) ingeschakeld om een monster te steken van de betreffende kuil en deze te analyseren op het droge stof gehalte.

Indien er uiteindelijk een verschil is van meer dan 1,0% tussen het gefactureerde en door Eurofins Agro gemeten drogestof, dan zal dit verschil (dus met aftrek van 1,0%) aan de klant worden gecompenseerd door Duynie.

De kosten voor het onderzoek van het laboratorium inclusief monstername (Eurofins Agro)worden betaald door de partij die in ongelijk gesteld wordt:
Verschil < 1%: kosten voor de klant
Verschil >1%:  Kosten voor Duynie

Een droge stof analyse die niet in opdracht van Duynie is uitgevoerd wordt niet geaccepteerd.

Liever direct contact met- of een advies van uw Product Manager? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Vul uw postcode in en zie direct wie uw persoonlijke Product Manager is.Nieuwsbrief

Wilt u voortaan op de hoogte blijven van nieuws, prijsvergelijkingen en productaanbiedingen? Schrijf u dan in:

Aanmelden

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.