zaterdag 5 december 2020#worldsoilday #wereldbodemdag

Vandaag is het Wereldbodemdag, een dag om mensen bewust te maken van het belang van het in stand houden van een gezonde bodem en het beschermen van de bodembiodiversiteit voor de toekomst van onze voedselvoorziening en het behoud van onze planeet. Eén van de 5 oorzaken van het verlies aan biodiversiteit is het veranderen van landgebruik. Het is daarom goed om te weten dat het landgebruik voor bijproducten als veevoer nul* is. 

Daarnaast draagt het voeren van bijproducten ook bij aan het creëren van een gesloten kringloop binnen de landbouw die de bodemgezondheid ten goede komt. De mest die op de boerderij wordt geproduceerd bemest het land om de gewassen te helpen groeien, de gewassen worden vervolgens gebruikt door producenten en de bijproducten worden vervolgens teruggevoerd aan het vee die op hun beurt mest produceren en op deze manier wordt het hele proces opnieuw in gang gezet.

De bodem gezond en divers houden, de kringloop sluiten en verspilling voorkomen dat is waar wij als Duynie Feed graag voor gaan.

*)* Uitzondering hierop is bierbostel. Internationale rekenregels schrijven voor dat 1% van het landgebruik gerelateerd aan teelt van gewassen en het brouwen van bier wordt toegerekend aan bierbostel als veevoer.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.