Belang zetmeel

Belang zetmeel

Zetmeel is samen met ruw vet één van de belangrijkste energiebronnen in varkensrantsoenen. Wij vinden het daarom belangrijk om het zetmeel in bijproducten uitgebreid en nauwkeurig te meten. De volgende aspecten van zetmeel worden gemeten:

  • zetmeel totaal, de som van:
    • zetmeel gemeten met een enzymatische methode (zetmeel AM);
    • oplosbaar zetmeel  (GOS: GlucoOligoSacchariden).
  • ontsluitingsgraad zetmeel in aardappelproducten

Optimale vertering zetmeel

Zetmeel is een koolhydraat en bestaat over het algemeen uit lange ketens van aaneengesloten glucose eenheden. Deze lange ketens dienen in het varken te worden afgebroken met behulp van enzymen tot kleinere opneembare delen. De enzymen voor de zetmeelafbraak worden door het varken zelf geproduceerd en worden in het verteringstelsel op verschillende plaatsen toegevoegd aan het voer. De vertering van het zetmeel begint al in de bek van het varken. Door het opnemen (kauwen) van het voer voegt het varken speeksel toe aan het voer. In het speeksel is het diereigen enzym Amylase aanwezig dat de zetmeelstructuren in kleine stukjes knipt. Via de slokdarm komt de voedselbrij in de maag waar de pH erg laag is. Na de maag wordt de pH van de voedselbrij geneutraliseerd en worden er vanuit de alvleesklier enzymen toegevoegd aan de voedselbrij. In de dunne darm worden de zetmeelbrokstukken door enzymen afgebroken tot opneembare glucose eenheden. Deze kleine glucose eenheden kunnen in de dunne darm door het varken worden opgenomen in het bloed en worden gebruikt voor alle lichaamsprocessen (onderhoud en productie). Een optimale vertering van zetmeel bij varkens vindt plaats wanneer het zetmeel op dunne darm niveau volledig is verteerd.    

Zetmeel totaal

Standaard ​analyseren wij zetmeel in bijproducten met een enzymatische methode. Voor de bepaling van zetmeel (AM) wordt het monster geëxtraheerd met 40% ethanol (voor het verwijderen van de suikerfractie en oplosbaar zetmeel), waarna het zetmeel in het residu wordt behandeld en gehydroliseerd met amyloglucosidase. Het vrijgemaakte glucose wordt daarna bepaald.

In vloeibare bijproducten wordt daarnaast ook het ‘oplosbaar zetmeel’ GOS gemeten. Onder ‘oplosbaar zetmeel’ worden de kleinere zetmeel structuren verstaan die bestaan uit  slechts 3 tot ca. 10 glucose eenheden. De hoeveelheid GOS wordt bepaald in de fractie die ontstaat na de extractie met ethanol. Oplosbaar zetmeel heeft dezelfde energetische waarde als enzymatisch bepaald zetmeel voor varkens.

Om deze reden wordt op onze website als ‘zetmeel totaal’ weergegeven de optelsom van:
- enzymatisch bepaald zetmeel (zetmeel AM)
- oplosbaar zetmeel (GOS GlucoOligoSacchariden)

Ontsloten zetmeel

Duynie Feed meet in haar laboratorium de ontsluitingsgraad van aardappelproducten via de microscopische methode.

Deze ontsluitingsgraad is van belang voor:

  • een goede vertering door varkens;
  • het bepalen van de energiewaarde van het zetmeel.

Wanneer aardappelproducten worden verhit (gedurende het verwerkingsproces of in een later stadium) wordt de structuur van het zetmeel opengebroken. Dit verhitten noemt men het ontsluiten van het zetmeel. Hierdoor is het zetmeel toegankelijk voor verteringsenzymen en kan het varken dit zetmeel optimaal verteren in de dunne darm.

Rauw, onvoldoende verhit aardappelzetmeel wordt niet afgebroken in de dunne darm. Het komt onafgebroken in de dikke darm terecht. Hier wordt het via een fermentatie proces afgebroken door microben.

Zetmeel dat via een fermentatie proces wordt afgebroken heeft een (iets) lagere energiewaarde dan zetmeel dat door enzymen wordt verteerd.

Fermentatief aardappelzetmeel kan in de dikke darm alsnog worden gebruikt voor de vorming van organische zuren en bijdragen aan een optimale darmgezondheid. Echter, bij een te groot aanbod van fermentatief zetmeel kan de balans van de microben verstoord worden.

Het meten van de ontsluitingsgraad van het zetmeel door Duynie Feed helpt om dit te voorkomen, doordat Duynie Feed contact kan opnemen met haar leveranciers om dit te verbeteren.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.