Vitaminen en mineralen

Een optimale voorziening aan spoorelementen, mineralen en vitaminen is van essentieel belang voor een gezonde en goed producerende veestapel.

De gevolgen van een verkeerde mineralenvoorziening worden vaak onderschat. Mogelijke klachten zijn een doffe vacht, groeiachterstand, dode- of zwak geboren kalveren of verminderde vruchtbaarheid. Als zich een probleem voordoet door een verkeerde balans, dan duurt het zeker 4 tot 8 weken voordat de mineralenstatus in de koe weer op peil is. Daarom is het belangrijk om de mineralenvoorziening goed in de gaten te houden en daar waar nodig bij te sturen.

Ook tijdens de weidegang is het mogelijk dat er een tekort aan mineralen en vitaminen ontstaat. Het blijkt lastig in deze periode de mineralenvoorziening op peil te houden. Door een op de behoefte afgestemde hoeveelheid ruwvoer/vochtrijk diervoeder binnen te verstrekken, bijvoorbeeld snijmaïs of Corngold® en daar vitaminen en mineralen aan toe te voegen wordt ook aan de vitaminen en mineralen behoefte voldaan.

Onderstaand meer informatie over de rol die mineralen en vitaminen spelen in een rantsoen.

Zink

Zink is betrokken bij de werking van veel enzymen. Hierdoor is zink betrokken bij het functioneren van verschillende weefsels, waaronder het voortplantingsorgaan, huid, haar, hoeven en het afweersysteem. Zink is nodig voor de vorming van keratine in het slotgat van de speen en kan daarom uierontsteking helpen voorkomen. Zinktekort kan zich uiten in pleksgewijze haaruitval, een verdikte huid (kop en poten) en slechte vruchtbaarheid. Aangezien de enzymen waar zink in zit ook betrokken zijn bij celdeling en eetlust kan zinktekort zich ook uiten in een lagere groei en droge stof opname.

Kobalt

Om te groeien en te vermenigvuldigen hebben bacteriën in de pens kobalt nodig. Deze bacteriën maken onder andere vitamine B12. Een kobalttekort uit zich daarom in een verminderde pensfermentatie en een tekort aan vitamine B12. Vitamine B12 speelt onder andere een belangrijke rol bij het omzetten van propionzuur naar glucose. Dit proces is essentieel en zeer belangrijk voor het dier. Daarnaast speelt vitamine B12 een rol bij bloedvorming en bij het goed functioneren van het zenuwstelstel.

Selenium/vitamine E

Selenium en vitamine E spelen een belangrijke rol in de weerstand van de koe. Selenium wordt ingebouwd in een enzym (glutathionperoxidase). Dit enzym is betrokken bij het afremmen van de gevolgen van stress en bij de afweer tegen ongewenste bacteriën. Deze stress ontstaat wanneer het dier onder druk wordt gezet. Denk hierbij aan een te lage energievoorziening of opname van schadelijke stoffen en bacteriën. Het enzym zorgt ervoor dat het dier lichaamseigen cellen niet kapot maakt doormiddel van het neutraliseren van vrije radicalen. Daarnaast speelt selenium een rol bij de vorming van het schildklierhormoon. Dit schildklierhormoon is met name van belang voor een goed functionerende stofwisseling. Vitamine E en selenium kunnen elkaar gedeeltelijk vervangen. Een tekort aan selenium en/of vitamine E kan zich onder andere uiten in stijfheid en spiertrillingen (moeite met opstaan),  een hogere vatbaarheid voor infecties (b.v. mastitis), een verhoogd percentage koeien dat aan de nageboorte blijft staan, sloomheid en een verminderde vruchtbaarheid.

Koper

Koper vormt een werkzaam bestandsdeel van verschillende enzymen, met name oxidasen die op diverse plaatsen betrokken zijn bij stofwisselingsprocessen. Kopertekort uit zich onder andere in een verminderde vruchtbaarheid, een dof haarkleed en problemen rondom afkalven. Mangaan is onder andere betrokken bij het functioneren van de geslachtsorganen, bloedstolling en bij de stofwisseling van koolhydraten en vet. Daarnaast speelt het een rol bij de productie van geslachtshormonen. Mangaantekort is daarom van invloed op vruchtbaarheid omdat de activiteit van de eierstokken vermindert. Vitamine E speelt een rol bij het neutraliseren van radicalen. Deze radicalen ontstaan bij normale stofwisselingsprocessen en infecties. Vrije radicalen maken lichaamseigen cellen, waaronder afweercellen, kapot waardoor bijvoorbeeld het risico op ontstekingen groter wordt.

Biotine

Biotine speelt een rol in de productie van nieuw hoornvlies. Voor een goede hoornkwaliteit en het voorkomen van zachte hoeven is een optimale biotine voorziening belangrijk. Door goede hoornkwaliteit en harde hoeven neemt de weerstand van de klauw toe en het risico op klauwproblemen af. Tevens is aan het product natriumbicarbonaat toegevoegd (120 g/kg). Pensverzuring kan een  oorzaak zijn van bevangenheid. Natriumbicarbonaat heeft een bufferende werking zodat pensverzuring en daarmee bevangenheid tegengegaan kan worden.

Jodium

De opslag van jodium vindt plaats in de schildklier. Jodium wordt namelijk ingebouwd in schildklierhormonen. Deze hormonen regelen stofwisselingsprocessen. Jodiumtekort kan zich uiten in een verminderde vruchtbaarheid en tochtexpressie, een lagere melkproductie en groei. Naast gezondheidsproblemen bij de koe, kan bij een tekort aan jodium ook gezondheidsproblemen ontstaan bij haar kalf. Zwakke of doodgeboren kalveren kunnen een gevolg zijn van langdurig jodiumtekort.

Mineralenlijn Vit

Om goed in te spelen op de specifieke behoeften van uw bedrijf hebben wij een mineralenlijn ontwikkeld onder de naam Vit. Dit assortiment bestaat uit specifieke producten voor melkvee.

Assortiment Vitaminen en Mineralen

MELKVEE

Vit Basis

Vit Droogstand

Vit Klauwen

Vit TMR Compleet

Vit Vruchtbaarheid

Vit Weerstand


Wanneer uw situatie vraagt om een aanpak buiten ons uitgebreide assortiment kunnen we een klanteigen mengsel laten maken. Deze service zorgt ervoor dat de aanvulling van mineralen en vitaminen volledig op uw bedrijf is afgestemd.

Neem contact op met uw Productmanager om de mineralenvoorziening van het (ruw)voer in kaart brengen.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.